Tin PPR Việt Nam

Nghiên cứu thị trường (phần 1)

Nhiều doanh nghiệp, thậm chí là doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh có tầm cỡ, có khả năng đầu tư vài triệu đô la vào một chương trình tung sản phẩm mới, nhưng...

Chi tiết

Thương hiệu là nhân cách của một Doanh nghi...

Giữa tâm bão khủng hoảng kinh tế, nhiều công ty phá sản, những thương hiệu gây dựng lâu năm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên với gốm sứ Minh Long,...

Chi tiết

Để PR thành công hơn trong 2014

Năm mới là một khởi đầu hoàn hảo để làm mới mọi công việc. Năm 2014 đã bắt đầu, là cơ hội để chúng ta phấn đấu đạt thành công trong công việc, đem...

Chi tiết

 12