PPR tư vấn chiến lược truyền thông cho thương hiệu gạch cao cấp APODIO

Năm 2019, PPR Việt Nam chính thức trở thành đơn vị đồng hành, tư vấn và cung cấp dịch vụ triển khai các hoạt động truyền thông và marketingcho thương hiệu gạch APODIO.

Là một thương hiệu mới ra đời, nhiệm vụ trước hết của PPR đó là định vị thương hiệu APODIO là một sản phẩm gạch cao cấp. Đây là sản phẩm gạch Việt Nam đầu tiên được thiết kế bởi NTK nổi tiếng người Ý Juliana Brega. Bên cạnh đó, APODIO cũng cần phải có một kế hoạch truyền thông bài bản, để xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng, gây dựng thiện cảm và niềm tin của công chúng đối với thương hiệu, đồng thời tạo sức hút và lan tỏa đến các nhóm công chúng mục tiêu. Quảng bá sản phẩm, thúc đẩy hoạt động bán hàng để gia tăng doanh số bên vững cũng là một mục tiêu quan trọng cần được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Với những mục tiêu đặt ra cho một thương hiệu còn non trẻ, PPR đã tư vấn cho APODIO một kế hoạch truyền thông tổng thể, cộng hưởng sức mạnh tổng lựccủa các kênh truyền thông, khai thác thếmạnh của từng kênh để đánh vào nhận thức và cảm xúc của công chúng, kết hợp với các hoạt động marketing mạnh mẽ tại điểm bán (Trade Marketing) nhằm thúc đẩy bước cuối cùng trong quá trình mua hàng. Quá trình truyền thông cho APODIO sẽ sử dụng 4 trụ cột truyền thông chính: PR – Digital – Quảng cáo – Offline.

Bộ phim giới thiệu về APODIO cũng đã được PPR sản xuất và hoàn thiện để khách hàng, đối tác có những ấn tượng nhất định về thương hiệu, quá trình hình thành, những điểm mạnh, ưu thế vượt trội, những mục tiêu trong tương lai và cam kết của APODIO đối với khách hàng.  Đây là một trong những bước đầu để giúp APODIO ghi dấu ấn vào tâm trí của công chúng, để từ đó kết hợp cùng các kênh truyền thông khác, tạo nên  một chiến dịch đa kênh – đa điểm chạm.
 


PPR sản xuất phim giới thiệu cho thương hiệu gạch cao cấp APODIO