PPR là đại diện truyền thông của SonghongHR làm việc với khách hàng Nhật Bản

PPR là đơn vị được SonghongHR - công ty phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Tổng công ty Sông Hồng lựa chọn là đơn vị tư vấn truyền thông, tư vấn thương hiệu và triển khai các hoạt động truyền thông cho SonghongHR.

Đại diện cho PPR Việt Nam, bà Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Giám đốc điều hành của PPR Việt Nam đã cùng với ông Hoàng Tiến Hùng - Giám đốc điều hành của SonghongHR sang Nhật Bản gặp gỡ với 12 doanh nghiệp Nhật Bản để bàn về phương án hợp tác và phát triển.
(Ảnh làm việc của PPR Việt Nam với Interbooks - một trong những khách hàng Nhật Bản tại Tokyo)

PPR Việt Nam đã giúp SonghongHR hoàn thiện toàn bộ các tài liệu truyền thông, tài liệu giới thiệu, phương án hợp tác đồng thời hỗ trợ tích cực cho lãnh đạo của SonghongHR trong quá trình làm việc và đàm phán với khách hàng.