Phim giới thiệu SonghongHR cho thị trường Nhật

1. Chiến lược truyền thông tổng thể bắt đầu từ nhận diện thương hiệu chuẩn
Trong quá trình tư vấn phát triển truyền thông, tư vấn thương hiệu tổng thể cho SonghongHR - Doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Sông Hồng - một trong những đơn vị dẫn đầu ngành về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động tới với thị trường Nhật Bản.

Khởi đầu là một bộ nhận diện thương hiệu - định vị thương hiệu chuẩn, PPR Việt Nam đã giúp cho SonghongHR xây dựng hệ thống thương hiệu chuẩn bắt đầu từ Hồ sơ năng lực, Brochure, Sale kit, Phim giới thiệu..vvv

2. Phim giới thiệu - Vũ khí sắc bén của doanh nghiệp

Thị trường Nhật là thị trường nổi tiếng với khách hàng khó tính, thời gian chuẩn và vô cùng chặt chẽ, trong quá trình phát triển thị trường Nhật Bản, thường mỗi cuộc gặp với đối tác Nhật sẽ được diễn ra trong vòng 1h. Dưới sự tư vấn truyền thông của PPR Việt Nam, thay vì phải mất 30 phút trình bày giới thiệu về doanh nghiệp bằng lời nói, SonghongHR đã giới thiệu tới khách hàng Nhật bằng một đoạn video gần gũi, đáng tin cậy do PPR Việt Nam sản xuất.

"Trăm nghe không bằng một thấy", chỉ bằng một đoạn video ngắn giới thiệu 4-5 phút đã giúp SonghongHR nói lên được toàn bộ lịch sử phát triển, thế mạnh, cam kết tới với các khách hàng một cách ngắn gọn, trực quan, sinh động và đáng tin cậy. Các khách hàng vô cùng ấn tượng.

(Nguồn PPR Vietnam)